Saveti

Roditeljski dodatak u 2023: Kako ga ostvariti?

Roditeljstvo je prelepo iskustvo koje sa sobom nosi brojne izazove za roditelje. Zato je država odlučila da im pomogne, tako što je odvojila novac koji se naziva roditeljski dodatak. U nastavku teksta saznajte sve što vas zanima u vezi sa roditeljskim dodatkom - ko ga ostvaruje, kako podneti zahtev i koliko iznosi.

Šta je dečji dodatak i ko ga ostvaruje?

Dečiji dodatak su novčana sredstva koja su namenjena roditeljima kako bi im olakšala dolazak bebe i troškove koji su neminovni. Pravo na roditeljski dodatak imaju majke za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Da bi majka ostvarila dečji dodatak, mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Da je državljanin Srbije i da je jedno dete rođeno na teritorije Srbije.
 • Da ima prebivalište u državi.
 • Da neposredno brine o detetu.
 • Da je dete vakcinisano u skladu sa propisima zdravstvene zaštite Srbije.

U slučaju da majka i otac, rade i žive u inostranstvu, takođe plaćaju porez na imovinu za osnovicu 30 miliona dinara, onda ne mogu da ostvare roditeljski dodatak.

U posebnim slučajevima, očevi takođe mogu da ostvare dečji dodatak.

Kada i gde podneti zahtev za roditeljski dodatak?

Zahtev se podnosi od trenutka rođenja deteta i to u porodilištu gde je beba rođena. Roditelj podnosi zahtev, a potom se zahtev prosleđuje nadležnim organima.

Ovim putem može završiti više stvari istovremeno:

 • Prijava bebe i upis u matičnu knjigu rođenih.
 • Prebivalište i zdravstveno osiguranje.
 • Zahtev za dečji dodatak.

Zahtev za dodatak možete uputiti i direktno nadležnom organu - jedinica lokalne samouprave ili opština, tačnije Odeljenje za dečju i socijalnu zaštitu.

Kako se isplaćuje roditeljski dodatak?

Isplata zavisi od novorođenčeta. Isplata roditeljskog dodatka za prvo dete se vrši jednokratko, dok se za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje u jednakim mesečnim ratama.

Kako otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Očevi, takođe, mogu da ostvare roditeljski dodatak. To je moguće u sledećim slučajevima:

 • Majka je strani državljanin i to pravo je ostvarila u inostranstvu.
 • Majka nije živa ili je napustila dete.
 • Majka je lišena roditeljskog prava.
 • Majka je sprečena iz objektivnih razloga da se stara o detetu.

Roditeljski dodatak za prvo dete

Za decu koja su rođena od 01. januara 2023. godine i kasnije, roditeljski dodatak iznosi 345.398,70 dinara. Isplata se vrši jednokratno.

Roditeljski dodatak za drugo dete

Za drugo dete rođeno od 01. januara 2023. godine i kasnije, iznos je 306.388,75 dinara i isplaćuje se u 24 mesečne rate po 12.766,20 dinara.

Roditeljski dodatak za teće dete

Za treće dete rođeno od 01. januara 2023. godine i kasnije, dečji dodatak iznosi 1.838.332,53 dinara. Isplata se vrši u 120 mesečnih rata po 15.319,44 dinara.

Roditeljski dodatak za 4. dete

Za četvrto dete rođeno od 01. januara 2023. godine i kasnije, iznos je 2.757.498,79 dinara. Isplaćuje se u 120 mesečnih rata po 22.979,16 dinara.

Svaki roditeljski dodatak se utvrđuje na osnovu dana kada je dete rođeno, a iznos se revidira 2 puta godišnje u skladu sa potrošnjom.

Roditeljski dodatak za blizance

Ukoliko majka rodi bliznace, a prethodno nije imala dece, to se smatra kao prvo i drugo dete. To znači da će u tom slučaju dobiti dodatak za prvo i drugo dete.

Koliko se čeka rešenje za roditeljski dodatak?

Od podnošenja zahteva do prve isplate protekne par meseci. Zavisi od samog prebivališta. Posle prve isplate, dodatak se isplaćuje najkasnije do dvadesetog u mesecu.

Dokumenta za roditeljski dodatak

Proces podnošenja zahteva olakšan je uz pomoć E-uprave. Nije neophodno spremiti dokumenta za porodilište, sasvim je dovoljno da sa sobom imate ličnu kartu i potpišete saglasnost.

Kada prijavljujete dete kod matičara, potrebno je da donesete sledeće:

 • Popunjen zahtev
 • Očitana lična karta majke ili fotokopija.
 • Podaci iz matične knjige rođenih (ako imate više dece, onda za svakog posebno)
 • Uverenje o državljanstvu majke.
 • Podaci o prebivalištu majke.
 • Podaci o prebivalištu za decu ili dete.
 • Dokaz nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da se deca starija po rođenju ne nalaze u ustanovi socijalne zaštite i nisu u hraniteljskim porodicama ili data na usvajanje.

Dodatna pomoć lokalnih samouprava

Osim roditeljskog dodatka od strane države, roditeljima na raspolaganju stoje:

 1. Lokalna samouprava - mnoge opštine i gradovi izdavajaju novac za pomoć roditeljima.
 2. Pomoć nezaposlenim trudnicama - iznos zavisi od mesta prebivališta.
 3. Ostale naknade - za posebnu negu deteta.

Nadamo se da vam je tekst pomogao i odagnao brojne nedoumice oko roditeljskog dodatka. Iz tekst se jasno vidi da bez problema možete podneti zahtev i da, na sreću, nije potrebna ogromna papirologija kako bi vam sredstva bila isplaćena.

Da li Vam je ovaj članak bio od pomoći