Zdrava beba, zdravo dete

HiPP - Više od Organskog!

Više od organskog za nas znači da možemo učiniti više od onoga što je potrebno za dobijanje EU oznake za organske proizvode.

•             Mi imamo preko 60 godina iskustva u organskoj proizvodnji

•             Vodimo briga o životinjama u skladu sa strogim HiPP smernicama

•             Vršimo istraživanje u oblasti očuvanja vrsta i promovisanja biološke raznovrsnosti

•             Radimo strožije kontrole od onih propisanih zakonom

•             Svaka HiPP teglica prolazi više od 260 kontrola kvaliteta

•             Imamo klimatski neutralnu proizvodnju teglica

Više brige za životinje

Na HiPP organskim farmama, životinje su srećne. Uzgoj i ishrana životinja prilagođena je svakoj vrsti, ovo je osnova organskog uzgoja. Zakonski propisi su posebno strogi: hrana mora da potiče sa organskih farmi i ne sme da sadrži antibiotike, sredstva za poboljšanje efikasnosti ili genetski modifikovane sirovine. Odabir najpogodnijih rasa životinja, pružanje mnogo prostora za kretanje, prostrane štale i dovoljno svetlosti takođe doprinose zdravlju i blagostanju životinja.

HiPP ide i korak dalje od onoga što zahteva zakon i postavlja sopstvene proizvođačke smernice kojih se dobavljači organskih proizvoda moraju pridržavati. Zaposleni u HiPP-u redovno vrše kontrole na licu mesta kako bi se uverili da se poštuju svi HiPP-ovi uslovi u pogledu uzgoja i zaštite životinja. Zahvaljujući ovakvim sveobuhvatnim kontrolim procesima, možemo našim potrošačima garantovati da naše životinje žive na prirodan i primeren način, jer nam je blagostanje životinja veoma važno.

Više raznolikosti i više iskustva jer organska poljoprivreda promoviše i biološku raznovrsnost.

Znate li da samo zdrava zemlja može da proizvede zdravu hranu?

Da bi zemljište postalo HiPP organsko zemljište, prethodno naši stručnjaci proveravaju kvalitet zemljišta uzimajući nekoliko uzoraka, koji će se zatim analizirati u našim laboratorijama. Samo ako zemljište ispunjava naše stroge zahteve kvaliteta, prihvatljivo je za uzgoj HiPP organskih useva. Time što smo se opredelili za otvorena polja, dozvoljavamo da vetar oduva štetočine, a sadnjom različitog bilja uz rubove naših polja, pružamo im staništa privlačnija nego što su naša polja.

Više održivosti i zaštite klime - zato što zdrava zemljišta oslobađaju manje CO2 i zato što se naše teglice proizvode na klimatski neutralan način.

Zajedno možemo učiniti više jer svako od nas može da napravi korak dalje u oblasti organskog .

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara