Razvoj bebe i deteta

27.
Aug
2018
Razvoj bebe i deteta

Dok očekuju rođenje bebe, budući roditelji najviše se fokusiraju na fizičke aspekte njenog dolaska – kako da je smeste, neguju, hrane, oblače.

27.
Aug
2018
Razvoj bebe i deteta

Psihomotorni razvoj deteta počinje još u intrauterinom periodu, kada se odvija intenzivni anatomski, a potom i funkcionalni razvoj nervnog sistema...

25.
Feb
2021
Razvoj bebe i deteta

Prilikom trudnoće budući roditelji počinju da se prilagođavaju na nove navike, stil života i obaveze. Beba će u kuću uneti neizmernu ljubav, ali i sve slatke muke. Razvoj bebe po mesecima dok je u utrobi majke, a i kada dođe na svet, daje mnoge odgovore na neka komplikovana pitanja. Jedno je sigurno majka načinom ishrane, dovoljnim snom, životnom bez stresa i prilagođenoj aktivnosti mogu uticati na pravilan razvoj svoje bebe pre rođenja, a raznim motoričkim aktivnostima, ishranom i igrama utiču na razvoj bebe u mesecima koji dolaze.

27.
Aug
2018
Razvoj bebe i deteta

Dok su roditelji često skloni da zanemare ili umanje važnost igre, stručna pedagoška literatura snažno podržava igru i igračke kao i njihov uticaj na dečje živote.

27.
Aug
2018
Razvoj bebe i deteta

Vožnja bicikla jedna je od onih veština koje obično naučimo u detinjstvu i nikada ih ne zaboravimo.

22.
Nov
2018
Razvoj bebe i deteta

Dečji psiholozi igračke dele po grupama i uvek naglašavaju da je za pravilan razvoj od najranijeg uzrasta važnije da dete ima po jednu igračku iz svake grupe nego pet igračaka iz iste