Srećna trudnica

27.
Aug
2018
Srećna trudnica
Mučnine su jedan od neprijatnih pratilaca gotovo polovine trudnoća.
27.
Aug
2018
Srećna trudnica
Sad moraš da jedeš za dvoje! Ovu rečenicu će buduća mama tokom trudnoće čuti veoma često, čak i ako se stomak još ne nazire.
27.
Aug
2018
Srećna trudnica
Anemija je čest neželjeni pratilac trudnoće.
27.
Aug
2018
Srećna trudnica
Trudnoća je specifičan period i mnogi postupci majke,svesni ili nesvesni, mogu da naškode plodu.
13.
Sep
2018
Srećna trudnica
Od trenutka kada se na testu za trudnoću pojavi druga crtica, posete ginekologu postaju mnogo češće.